Ellen van Lente (Teammanager de Roggeveen, Vrouwen- en Gezinsopvang, Zorginstelling HVO-Querido)

‘In geval van een daadwerkelijk luchtalarm werden de kinderen naar de pakhuizen aan de Oude Houthaven gebracht om te schuilen’

 

© Robert Lagendijk

© Robert Lagendijk

 

In de Zeeheldenbuurt wonen 2000 mensen. Tien procent daarvan woont in de Roggeveen aan de Roggeveenstraat. Dit centrum zorgt voor laagdrempelige opvang voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood en speelt zelfs een rol bij de opvang van mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Maar dat laatste staat natuurlijk niet met grote letters op het pand geschreven. De Roggeveen is een van de vijftig locaties die HVO-Querido in de stad heeft. 


‘HVO werd in 1904 opgericht als Hulp voor Onbehuisden en is een typisch Amsterdams fenomeen. Het oorspronkelijke doel van HVO was van meet af aan om gezinnen in de opvang bijeen te houden. In 1937 kreeg HVO een viertal lege scholen in de Roggeveenstraat toegewezen als onderkomen. Doordat de gebouwen in een slechte staat verkeerden – er was zelfs geen centrale verwarming, duurde het een jaar voordat de vrouwen- en kinderafdeling van HVO geopend werd. En omdat de Tweede Wereldoorlog voor de deur stond en de Roggeveen kwetsbaar was bij luchtaanvallen, werd er een rood kruis op het dak geschilderd. In geval van een daadwerkelijk luchtalarm werden de kinderen naar de pakhuizen aan de Oude Houthaven gebracht om te schuilen.’

‘HVO – sinds 2000 gefuseerd met Querido,  wil mensen die buiten de boot vallen een steuntje in de rug geven om weer deel te nemen aan de maatschappij. Nog altijd komen wij op voor kwetsbare burgers, en wie niet terug kan keren in de maatschappij bieden wij een goede woonplek. Wij richten ons op dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, verslaafden, mensen die strafrechtelijk veroordeeld zijn en hun straf achter de rug hebben, prostituees en slachtoffers van mensenhandel. Mensen met psychische problemen en mensen met sociaaleconomische problemen.’

 

‘Sinds 2003 helpt HVO-Querido jaarlijks zo’n 200 cliënten van 27 verschillende nationaliteiten die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Wij helpen ze het verleden te verwerken en om hun leven weer op orde te krijgen. Deze mensen komen op de meest bizarre tijden binnen; soms om 3 uur ’s nachts. Er is een Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel maar ook een landelijk Categorale Opvang Slachtoffer Mensenhandel. De Roggeveen speelt een rol in zowel het stedelijke ACM als de landelijke COSM. Dat laatste is echter een publiek geheim maar ons pand wordt voor de helft ingenomen door mensen die op deze manier binnenkomen. De gezinsopvang van de Roggeveen heeft dertig man personeel inclusief huishouding en administratie. Mensenhandel heeft nog eens twintig mensen in dienst. ACM/COSM heeft een strak dagprogramma, er zit ook yoga bij. Als die mensen te veel zouden nadenken, worden ze letterlijk gek. Daarnaast zijn ze vaak druk met advocatenbezoek. Mensen die in de normale opvang bij HVO-Querido zitten hebben geen dagprogramma.’

© Robert Lagendijk

© Robert Lagendijk

‘In de Roggeveen zitten voornamelijk vrouwen met kinderen. Toch spreken wij van gezinsopvang. Er zijn negentig units voor volwassenen, waarin ook een man en vrouw kunnen samenwonen. Het is een gebouw met mooie hoge plafonds. Iedere unit heeft beneden een keuken, een eettafel, en bank, wc en douche en boven op de entresol staan de bedden. We hebben ongeveer honderd volwassenen plus zo’n 120 kinderen. Tachtig procent is allochtoon. Mensen moeten bij ons wel de pensionprijs betalen, dus er moet inkomen zijn en ze moeten gebonden zijn aan de regio.  Er wordt gekeken wat de hulpvraag is voordat cliënten hier kunnen wonen.’
‘Wij kijken naar de kwaliteiten van de mensen; naar wat iemand wel kan in plaats van niet kan. Het gaat om wonen, werken, financiën, sociaal netwerk en zingeving. Wij helpen op de vlakken waar dat nodig is, zodat kwetsbare Amsterdammers zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan kunnen leiden.’

 

© Robert Lagendijk

© Robert Lagendijk

‘Mensen wonen gemiddeld twee jaar bij ons. De bedoeling is eigenlijk een half jaar tot een jaar, maar de problemen die een rol spelen bij schuldsanering kunnen enorm zijn, waardoor alles langer duurt. De gemeente stelt bij woningtoewijzing eisen aan deze mensen omdat ze voorrang krijgen, maar vanwege de enorme schulden voldoen ze weer niet aan de eisen. Nu zie je veel schulden rond huur- en kinderopvangtoeslag en zorgtoeslagen. Het moet echt allemaal terugbetaald worden. Verder is er krapte op de woningmarkt waardoor de wachttijd voor een woning voor iedereen oploopt ook voor de gezinnen in de Roggeveen.’
‘We bieden nauwelijks onderdak aan alleenstaande mannen met kinderen. Op het ogenblik hebben we vijf echtparen. Mannen en vrouwen alleen komen er niet in. Er moeten wel kinderen in het spel zijn.’

 

‘Tegenwoordig mogen kinderen uit de buurt in de Roggeveen komen spelen. De dagbesteding voor de volwassenen is divers. Wij stimuleren dat, omdat het goed is voor de sociale contacten. Soms gaan ze een opleiding doen of werk zoeken. Dat kan vrijwilligerswerk zijn. Het is heel erg moeilijk om deze mensen te activeren. Alle bewoners moeten hun eigen unit schoonmaken. Soms bellen ze in het begin de receptie om te zeggen dat er een plas op de gang ligt en of wij het even kunnen opruimen. Wij stimuleren om verantwoordelijk  met elkaar te zijn voor je omgeving.’

 

‘De volwassenen die bij ons wonen, doen weinig gemeenschappelijk. Iedereen leeft gewoon in zijn eigen unit. Er zijn wel geregeld gemeenschappelijke activiteiten voor de kinderen.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *