Scenario invulling Oude Houthaven

Een optie om de Oude Houthaven in Amsterdam bedrijvig te houden, is de terugkeer van de Bruine Vloot.

Een optie om de Oude Houthaven in Amsterdam bedrijvig te houden, is de terugkeer van de Bruine Vloot.

Door de groep van 200, 6 februari 2016

Naar aanleiding van het overleg met de klankbordgroep op 15 december 2015 hebben we verschillende scenario’s geschetst en deze voorgelegd aan de achterban. Dat is de ‘groep van 200’, meer dan 200 omwonenden en betrokkenen die in september 2015 een petitie hebben getekend tegen aanpassing van het bestemmingsplan van Water naar Wonen, en voor behoud van een open en bedrijvige Oude Houthaven.

Ook hebben we deze groep gevraagd met extra ideeën te komen. Er is een e-mail gestuurd aan de hele groep, met verschillende scenario’s:

• 1. De bruine vloot terug in de Oude Houthaven Lees verder