Goud voor Hout zoekt vrijdenkers

Het project Goud voor Hout is er op gericht ideeën voor de Oude Houthaven te genereren en inventariseren. Er bestaan al flink wat ideeën over wat we met de Oude Houthaven kunnen en willen doen. Er gaan stemmen op om de binnenvaart weg te halen uit de haven en de haven te gebruiken voor durfsport. Of misschien de haven tot een blauwe drijvende beeldentuin te maken, of er jaarlijks het eerste drijvende film- of muziekfestival te organiseren. Een Albert Heyn to Float kan er komen, een boten carousel, of misschien een drijvende  markt zoals in Bangkok, of een haven met restaurantboten?

Maar er gaan wildere geruchten: een  vastgoed magnaat wil een glazen tunnel bouwen van Veem naar Silodam; een tunnel van waaruit je vissen en oude fietsen ziet zwemmen en de verloren schat van het VOC (de pot met Gouden Reaelen) Lees verder