Wie over de toekomst wil nadenken, moet het verleden kennen

Kaart uit 1870

Kaart uit 1870

Om de bezoekers van de Goud voor Hout-workshops beter inzicht in het gebied te geven, hebben we een mooi overzicht gemaakt van alle veranderingen door de jaren heen van de Houthavens en de gebieden er om heen. Sinds het ontstaan van het gebied aan het begin van de Gouden Eeuw, kom je het tegen op landkaarten. Al die kaarten hebben we in onderstaande PDF samengevoegd.

Download de PDF met de geschiedenis van de Oude Houthaven: Goud voor Hout panelen

Presentatie: Co Stor in Het Veem

Op 31 oktober 2010 vond een speciale Goud voor Hout sessie plaats in de Veemvloer. Ongeveer 50 werkers/bewoners uit het gebied en andere belangstellenden hoorden en zagen presentaties van Co Stor (over de nieuwbouwplannen in de Houthaven ten Westen van de Pontsteiger), Maike van Stiphout (over de geschiedenis van het gebied) en Annelies van der Horst (over de resultaten van het onderzoek tot nu toe). In de ruimte hingen de 20 grote posters die in het kader van het onderzoek zijn gemaakt over de Lees verder

Goud voor Hout zoekt vrijdenkers

Het project Goud voor Hout is er op gericht ideeën voor de Oude Houthaven te genereren en inventariseren. Er bestaan al flink wat ideeën over wat we met de Oude Houthaven kunnen en willen doen. Er gaan stemmen op om de binnenvaart weg te halen uit de haven en de haven te gebruiken voor durfsport. Of misschien de haven tot een blauwe drijvende beeldentuin te maken, of er jaarlijks het eerste drijvende film- of muziekfestival te organiseren. Een Albert Heyn to Float kan er komen, een boten carousel, of misschien een drijvende  markt zoals in Bangkok, of een haven met restaurantboten?

Maar er gaan wildere geruchten: een  vastgoed magnaat wil een glazen tunnel bouwen van Veem naar Silodam; een tunnel van waaruit je vissen en oude fietsen ziet zwemmen en de verloren schat van het VOC (de pot met Gouden Reaelen) Lees verder