Scenario invulling Oude Houthaven

Een optie om de Oude Houthaven in Amsterdam bedrijvig te houden, is de terugkeer van de Bruine Vloot.

Een optie om de Oude Houthaven in Amsterdam bedrijvig te houden, is de terugkeer van de Bruine Vloot.

Door de groep van 200, 6 februari 2016

Naar aanleiding van het overleg met de klankbordgroep op 15 december 2015 hebben we verschillende scenario’s geschetst en deze voorgelegd aan de achterban. Dat is de ‘groep van 200’, meer dan 200 omwonenden en betrokkenen die in september 2015 een petitie hebben getekend tegen aanpassing van het bestemmingsplan van Water naar Wonen, en voor behoud van een open en bedrijvige Oude Houthaven.

Ook hebben we deze groep gevraagd met extra ideeën te komen. Er is een e-mail gestuurd aan de hele groep, met verschillende scenario’s:

• 1. De bruine vloot terug in de Oude Houthaven Lees verder

Wie over de toekomst wil nadenken, moet het verleden kennen

Kaart uit 1870

Kaart uit 1870

Om de bezoekers van de Goud voor Hout-workshops beter inzicht in het gebied te geven, hebben we een mooi overzicht gemaakt van alle veranderingen door de jaren heen van de Houthavens en de gebieden er om heen. Sinds het ontstaan van het gebied aan het begin van de Gouden Eeuw, kom je het tegen op landkaarten. Al die kaarten hebben we in onderstaande PDF samengevoegd.

Download de PDF met de geschiedenis van de Oude Houthaven: Goud voor Hout panelen